Ett hållbart liv

Ett hållbart liv

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten agerar enligt principerna för hållbar utveckling. Hen förstår på vilka sätt det hen gör påverkar miljön på både kort och lång sikt. Explorerscouten kan och vill förändra sitt eget beteende för att ta bättre hand om både miljön och andra människor.

Explorerscouten sätter sig in i principerna för hållbar utveckling. Hen ändrar sitt beteende och sina konsumtionsvanor för att bättre främja miljön och samhället, samt reflekterar över vilka effekter hens eget beteende har. Explorerscouterna lär sig att uttrycka sina åsikter till förmån för det allmänna bästa.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors