Jag och andra

Jag och andra

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten kan ha olika typer av relationer till andra människor och kan sätta sig in i andras situation. Explorerscouten övar sig att känna igen sina egna fördomar och försöker göra sig av med dem. Hen klarar av att växelverka med olika människor i många olika situationer. Explorerscouten kan också handskas med svåra saker på ett naturligt sätt och stöda andra eller själv be om hjälp.

I explorerscoutens värld finns det många människor. Explorerscouten övar att att samarbeta och kommunicera med både sina närstående, med människor som hen har en neutral relation till, och också med sådana människor som hen upplever att det är svårt och jobbigt att ha att göra med. Explorerscouten kan också handskas med oväntade situationer och livsförändringar. 

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors