Jag själv

Jag själv

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten får en klarare bild av sig själv, sina förmågor, sitt temperament, sin sexualitet och sin bakgrund. Hen förstår betydelsen av fysiskt och psykiskt välmående och kan sköta om sin egen fysiska, mentala och sexuella trygghet. Explorerscouten kan acceptera också stora förändringar som en del av livet. Explorerscouten utmanar sig själv och lägger märke till sina egna styrkor och svagheter genom att tänja sina egna gränser. Explorerscouten kan identifiera faktorer som inverkar på livskvaliteten och lär sig att göra val som förbättrar hens egen livskvalitet.

Explorerscouten utmanar sig själv och sina gränser t.ex. inom någon form av idrott eller motion, med utmanande sociala situationer eller genom att göra något hen tycker är obehagligt. Explorerscouten ökar sin självkännedom genom olika uppgifter och reflexioner. Därtill övar explorerscouten att anpassa sig till förändringar i livet.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors