Scoutfärdighetstävlingar

Scoutfärdighetstävlingar

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten deltar tillsammans med sin patrull i olika typer av scoutfärdighetstävlingar. Patrullen lär sig att tillsammans förbereda sig inför olika slags tävlingsförhållanden och situationer. Genom att delta i tävlingar får explorerscouten nya upplevelser samt mod att prova och öva upp sina färdigheter i olika situationer.

Explorerscouten deltar i olika scoutfärdighetstävlingar och övar att förbereda sig inför dem. Genom att delta i tävlingar får explorerscouten nya erfarenheter och större mod att vara delaktig i olika situationer. Hen får också möjlighet att både repetera och lära sig nya scoutfärdigheter.

Obligatoriska aktiviteter

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors