Skärgårdsskepparpraktik

Skärgårdsskepparpraktik

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten tar ansvar för kårens båt. Hen kan fungera tryggt på sjön och vet hur man handlar i nödsituationer. Explorerscouten känner kårens egen kårbåt.

Explorerscouten får erfarenhet av att skeppa kårens egen båt. Hen lär sig att sköta om båten. Explorerscouten övar hur man handlar i nödsituationer. Denna ficka förbereder explorerscouten för skärgårdsskepparpraktikseglatsen som görs i kåren före skärgårdsskepparkusen. En del av aktiviteterna kan göras som en del av praktikseglatsen. OBS! Skärgårdsskepparpraktikseglatsen i denna ficka ska inte förväxlas med den praktikseglats som görs som en del av skärgårdsskepparkursen, efter kursens teoridel.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors