Som en del av samhället

Som en del av samhället

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten vet vilka samhällen och sammanhang hen hör till och vet sin plats i dessa. Hen förstår att offentligt beslutsfattande är en överenskommelse mellan människor som alla har möjligheter och rättigheter att påverka. Explorerscouten bekantar sig med olika former av frivilligverksamhet och förstår vad det frivilliga arbetet betyder för samhället.

Explorerscouterna bekantar sig med och provar på olika sätt att påverka. De lär sig att se betydelsen av att de är delaktiga i olika sammanhang. Explorerscouten söker sin egen plats och sitt eget sätt att vara en del av samhället och scoutgemenskapen. 

Valbara aktiviteter

Övriga undefined

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors