Stor för de små

Stor för de små

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten fördjupar sin erfarenhet av och förståelse för smågruppsverksamhet. Explorerscouten är ett föredöme för yngre scouter. Explorerscouten bygger upp sin självbild och övar att skapa olika slags förhållanden till andra människor. Explorerscouten betraktar utvärdering som en naturlig del av den egna verksamheten.

Explorerscouten får erfarenhet av att sköta ansvarsuppgifter av olika storlek, både inom och utanför scoutingen. Avsikten är att explorerscouten förverkligar någon form av mindre ledaruppdrag i flera åldersgrupper.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors