Välkommen explorerscout!

Välkommen explorerscout!

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten vet vad som händer under explorerscouttiden och vilka valmöjligheter hen har. Hen vet hurdant stöd och hurdan hjälp hen får av lotsen. Explorerscouten avger scoutlöftet och förbinder sig till explorerscoutens ideal.

Explorerscouten bekantar sig med sin åldersgrupp, med åldersgruppens program och med explorerscoutpatrullens och lotsens gemensamma program. Lotsen förbereder aktiviteterna i denna ficka och funderar under aktiviteterna på vem av patrullmedlemmarna som skulle kunna bli den första patrulledaren. 

Obligatoriska aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors