Världsåskådning

Världsåskådning

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten reflekterar kring sin egen livsåskådning. Hen bekantar sig med religioner och ideologier som hen inte känner till och jämför sin egen åskådning med dem. Explorerscouten jämför också sina egna värderingar med scoutingens värderingar och bildar sig en egen uppfattning om rätt och fel.

Explorerscouten bekantar sig med den kristna kulturen och med främmande kulturer. Hen funderar på sina egna värderingar och förhållningssätt samt övar att stilla sig.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors