Vår grej

Vår grej

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten får en djupare förståelse för och mera erfarenhet av verksamhet i små grupper. Explorerscouten känner samhörighet med sin egen scoutgrupp och trivs i scouterna. Hen utmanar sig själv i olika situationer och får ett bättre självförtroende. Explorerscouten får specialkunskaper och lär sig nya scoutfärdigheter samt utvecklar förmågan att anpassa sig till nya situationer.

Explorerscoutpatrullen söker nya utmaningar och utvecklas både som grupp och när det gäller scoutfärdigheter. Explorerscouterna lär sig nya färdigheter i god anda i explorerscoutgänget och scouterna svetsas samman till en tät grupp. Ju mer kreativt förhållningssätt och galnare idé, desto mer oförglömlig upplevelse. Bland aktiviteterna i denna ficka finns lämpliga aktiviteter både för en bestående patrull och för en mer tillfällig grupp.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors