Verksam i kåren

Verksam i kåren

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten känner sin kår och sin egen roll i kåren. Explorerscouten får uppgifter med stigande svårighetgrad i den egna kåren. Hen kan planera och förverkliga ansvarsuppdrag som är lagom stora. Explorerscouten utvidgar också sitt scoutrevir till områden utanför den egna kåren.

Explorerscouten bekantar sig med kårens organisation och styrelse, d.v.s. med de förtroendevalda, årsmötet, budgeten, verksamhetskalendern, med hur kåren samlar in pengar till verksamheten samt med hur kommunikationen och informationen sköts i kåren. Kårens bakgrund och traditioner blir bekanta för explorerscouten. Utöver kårens evenemang deltar explorerscouten också i evenemang tillsammans med närkårerna /kårerna i närområdet och i FiSSc:s eller FS:s evenemang. Hen verkar för kårens bästa genom att sköta en överenskommen uppgift.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors