Vi ordnar ett läger

Vi ordnar ett läger

Explorerscouter (15-17 år)
Explorerscouten förstår de olika skedena som hör ihop med att ordna ett läger: planering, genomförande samt efterarbete, och säkerheten ska beaktas i alla skeden. Explorerscouten deltar i alla dessa skeden i enlighet med sina färdigheter och intressen. Explorerscouten förbinder sig till att sköta om en överenskommen uppgift.

Explorerscoutpatrullen är med om att planera och ordna ett kårläger eller en kårutfärd och deltar också i att sköta om lägerutrustningen.

Valbara aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors