Partio-ohjelma / Sudenpennut
Sudenpennut

Sudenpennut

7-9-vuotiaat

Sudenpentu tekee retkiä pesästään ulkopuoliseen maailmaan, vielä kuitenkin lähellä kotipesää. Sudenpentu on innokas, reipas ja riehakas, mutta herkkä. Toimintaa kuvaavat sanat: puuhailu, tarinat, tutustuminen, harjaantuminen ja ohjeiden mukaan toimiminen.

Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja askeleista. Jälkiä eli aktiviteettikokonaisuuksia on yhteensä 35. Jokaisessa jäljessä on tarjolla 8 - 12 askelta eli aktiviteettia. Jäljet on jaettu pakollisiin ja valinnaisiin askeliin. Jäljessä tehdään pakolliset askeleet sekä valinnaisista askeleista vähintään kaksi.

Jäljet on sijoitettu neljään kasvatustavoitteiden mukaiseen osioon. Kustakin osiosta tulee tehdä vähintään yksi jälki toimintavuoden aikana.

UUTTA! Uusille akeloille luotu materiaali sudenpentulauman johtamisen tueksi ensimmäisen puolen vuoden toimintaan: Uuden akelan manuaali

Nämä toimintasuunnitelman mallit näyttävät, miten ikäkauden partio-ohjelman aktiviteetit saa toteutettua puolen vuoden jaksoissa. Malleja saa ja kannattaa muokata oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi.

Sudenpentujen ja seikkailijoiden osaamiskortit kuvaavat yksilön tai ryhmän partiossa hankkimaa osaamista. Kortit toimivat hyvänä alustajana keskustelulle siitä, mitä koloillassa, retkellä tai leirillä on kulloinkin opittu. Näin opitaan pikkuhiljaa paitsi huomaamaan, myös sanoittamaan sitä osaamista ja niitä taitoja, joita partio lapselle ja nuorelle opettaa. Voit ladata osaamiskortit täältä.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry