Vaeltajat

Vaeltajat

18-22 years old

Vaeltajaohjelma kulkee 18-22-vuotiaan partiolaisen elämän mukana. Ohjelmassa on huomioitu eri elämänvaiheessa olevat vaeltajat – niin opiskelu- kuin työelämän osalta, mutta myös henkilökohtaisten toiveiden ja ominaisuuksien mukaisesti. Vaeltajien aktiviteetit on jaettu rasteihin. Pakollisia rasteja ovat Tervetuloa vaeltajaksi, Partiojohtajan peruskurssi, Ulkomaanprojekti ja Aikuisuuteen. Loppujen 33 rastin joukosta valitaan kustakin vähintään yksi aktiviteetti.

Jokaisen vaeltajan oma ohjelma rakentuu viisivuotiseen henkilökohtaiseen toimintasuunnitelmaan eli vaelluskarttaan. Vähintään vuosittain vaeltaja tekee suunnanoton, jossa mietitään mitä on jo tehty ja mitä halutaan vielä tehdä. Sen yhteydessä vaelluskarttaa voi myös päivittää. Ohjelmaan on kirjoitettu rasteista ja aktiviteeteista tarkka tavoite ja kuvaus, jotta vaeltaja voi halutessaan soveltaa niiden toteutustapaa. Aktiviteettien tekemiseen oleellisesti liittyy myös kokemusten ja tekemisen aikana heränneiden ajatusten läpikäyminen luotsin kanssa. Vaeltajaohjelmaan kuuluvat myös esimerkiksi piirin, FiSSc:n ja Suomen Partiolaisten järjestämät vaeltajatapahtumat, kisat, retket, leirit ja muut partiotapahtumat Suomessa ja kansainvälisesti.

Tutustu myös vaeltajaluotsin oppaaseen.

Kun haluat näyttää mitä olet oppinut partiossa, tässä siihen apua Tiedätkö mitä osaat -työkalulla

Mallitoimintasuunnitelma näyttää, miten ikäkauden partio-ohjelman aktiviteetit saa toteutettua puolen vuoden jaksoissa. Malleja saa ja kannattaa muokata oman ryhmän tarpeisiin sopivaksi.

 

Vaeltajien partio-ohjelma viittomakielellä

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry