Partio-ohjelma / Vaeltajat / Arjen taidot
Arjen taidot

Arjen taidot

Vaeltajat
Vaeltaja osaa elää itsenäisesti omaa elämäänsä ja tehdä päätöksiä omaan elämäänsä liittyen. Hän ymmärtää miten yhteiskunta toimii ja miten itse toimii osana sitä. Vaeltaja ymmärtää miten yhdistää omat taloudelliset resurssinsa omiin hankintoihin.

Vaeltaja harjoittelee arkielämässä tarvittavia taitoja esimerkiksi asumiseen, työnhakuun tai autoiluun liittyen. Tarkoituksena on, että vaeltaja valitsee sellaisen aktiviteetin, jonka tavoitteisiin pääsemiseen hän tarvitsee eniten harjoitusta.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry