Partio-ohjelma / Vaeltajat / Palvelu
Palvelu

Palvelu

Vaeltajat
Vaeltaja toimii ja saa myös muut toimimaan tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta. Hänelle muodostuu asenne, jossa yksittäisiä hyviä tekoja ei enää lasketa, vaan ne muodostavat hyvän tekemisen kokonaisuuden.Vaeltaja nauttii palvelemisesta ilman omaa etua. Hän ymmärtää yhteisten asioiden hoitamisen ja yhteistyön merkityksen osana yhteiskunnan toimintaa. Vaeltaja löytää oman tapansa auttaa ja palvella.

Vaeltaja järjestää projektin toisten ihmisten tai luonnon hyväksi tai sitoutuu pidempikestoiseen pestiin vapaaehtoistyössä. Vaeltaja perehtyy vapaaehtoistyön eri muotoihin. Vaeltaja saa kokemuksen siitä, että päivän hyvä työ on yksittäisten tekojen lisäksi projekteja ja toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti isompien asioiden hyväksi.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry