Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

Vaeltajat
Vaeltaja sitoutuu yhteisöjensä arvoihin ja haluaa rakentaa yhteiskuntaa omalla panoksellaan. Vaeltajalla on halua ja keinoja olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin.

Vaeltaja tutustuu paikallisiin ja valtakunnallisiin keinoihin vaikuttaa. Hän tutustuu omaan paikalliskulttuuriinsa ja pyrkii ymmärtämään, miten se on kehittynyt ajan saatossa. Vaeltaja opettelee perustelemaan oman näkemyksensä, tarkastelemaan myös muiden erilaisia näkemyksiä, ja muuttamaan tarvittaessa näkökantaansa. Hän osallistuu aktiivisesti itselleen tärkeään asiaan vaikuttamiseen.

Valinnaiset aktiviteetit

Muut rastit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry