Övergång och reflektion

Övergång och reflektion

Explorerscouter (15-17 år)
Genom de aktiviteter som övergången från en åldersgrupp till en annan för med sig blir explorerscouten medveten om och ivrig över att hen nu hör till en ny åldersgrupp. Övergången blir ett fint minne som sporrar explorerscouten att fortsätta i scouterna. Under reflektionsträffarna ser explorerscouten hur explorerscoutprogrammet framskrider. Hen vet i vilket skede av explorerscoutprogrammet hen är just nu, vad hen redan gjort och vad hen kommer att göra. Explorerscouten blir medveten om hur mycket hen hittills gjort och lärt sig i scouterna.

Övergångarna och reflektionsträffarna skapar ramar för de tre explorerscoutåren och ger explorerscoutprogrammet en viss rytm. Explorerscouttiden börjar med att spejarsscouterna blir explorerscouter och avslutas med att explorerscouterna blir roverscouter i slutet av sitt tredje explorerscoutår. Syftet med att uppmärksamma de här övergångarna är att klargöra för explorerscouten när tiden som explorerscout börjar och när den slutar. I slutet av varje explorerscoutår hålls en reflektionsträff, då explorerscouten funderar över såväl det gångna som det kommande scoutåret. Under träffarna lär sig explorerscouten att granska sin egen verksamhet och se vad hen lärt sig som explorerscout.

Obligatoriska aktiviteter

Övriga Fickor

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors