Aktiviteter inför scoutlöftesavgivningen

Reflektion som grund – också för ledaren:

Att ge ett löfte är att förbinda sig, att förbinda sig är att ge ett löfte

 • Vad innebär det att ge ett löfte? Vad innebär det att förbinda sig?
 • Vad lovar scouten då hen avger scoutlöftet?
 • Vad säger åldersgruppernas ideal? Vad lovar scouten genom dem?

Att avge ett löfte:

 • Hur avges löftet i praktiken i den egna kåren?
 • Att avge löftet då scouten byter åldersgrupp
 • Symboliken i löftesgivningen
  • Ledarna som tar emot löftet
  • Knyta halsdukarna
  • I vilket utrymme avges löftet
  • Under ett hurudant tillfälle avges löftet

Löftet steg för steg

 • Scouterna bekantar sig med löftet genom att lyssna på, läsa och uttala löftet.
 • Scouterna reflekterar över löftets betydelse steg för steg: Vad betyder de enskilda meningarna i löftet? Vad betyder meningarna för den enskilda scouten?

Värdediskussion i kåren kring löftet

Kårens styrelse och/eller ledare samlas för att reflektera över den egna kårens traditioner, samarbetsavtal med bakgrundsorganisationer och seder. På vad grundar sig scoutingens värderingar och ideal och hur syns de i kåren?

Några frågor för att väcka diskussion:

 • Hurudan symbolik finns i kårlokalen och i kårens verksamhet?
 • Hurudana evenemang ordnar ni för hela kåren?
 • I hurudana situationer är medlemmarnas målsmän eller familjer med?
 • Vad händer i syskonringen?
 • Hur avslutar ni era möten eller stilla stunder?
 • Hurudan värdefostran erbjuder ni som kår?
 • Ordnar ni verksamhet åldersgruppsvis eller alla tillsammans?
 • Hurudana könsnormer finns i kåren?
 • Hur ställer sig kåren till mångfald i fråga om kön och sexualitet?
 • Hur behandlas religiösa frågor i kåren?
 • Hurudan är stämningen kring åskådningsfrågor i kåren?
 • Påverkar till exempel en bakgrundsorganisation på stämningen kring åskådningsfrågor? Finns här något att göra ännu? Vilka är FS anvisningar i den här frågan? Vad har kåren lovat i avtalen med bakgrundsorganisationen.
 • Hur syns åskådningsfostran i verksamheten? Bekanta er med anvisningen Åskådningsfostran i kåren.
 • Får man förverkliga sig själv i kåren – också genom sin åskådan? Är stämningen genuint positiv?

Bjud gärna in någon från er bakgrundsorganisation till diskussionen – antingen som åhörare eller som deltagare.

 

Aktiviteter för åldersgrupperna kring scoutlöftet:

Vargungarna

Äventyrsscouterna

Spejarscouterna

Explorerscouterna

Roverscouterna

 

Aktivitetstips kring löftet

Videolöfte (vargungar/äventyrsscouter)

Titta på videon om scoutlöftet på Youtube. Diskutera om vilka tankar videon väckte. Vad skulle du själv säga om du skulle vara äventyrsscouten på videon (filmen är på finska, men den har svensk textning).

Pussel (vargungar/äventyrsscouter)

Skriv sccoutlöftet på en A4-kartong. Klipp kartongen i lämpliga bitar. Varje par (eller grupper av tre) får ett eget pussel. Pröva bygga pusslet innan gruppen behandlat löftet. Då varje par eller grupp byggt sitt löfte läser en texten på pusslet högt. Till sist upprepar hela gruppen löftet tillsammans. Pusslas samma pussel under nästa möte. Pröva vem som får sitt pussel färdigt snabbast. Tips: förvara gärna varje pussel i ett eget kuvert.

 

Löftet steg för steg (alla åldersgrupper)

Gå igenom löftet steg för steg. Var och en funderar på saker hen gör för att förverkliga scoutlöftet i sitt eget liv. Vad gör jag för mitt land? Vad gör jag för världen? Hur gör jag för att växa i min åskådan? Hur förverkligar jag scoutidealen i mitt liv?

Ni kan fortsätta med att brainstorma kring frågorna tillsammans i gruppen. Var och en säger en sak under sin tur. Ledaren skriver upp svaren. Räkna till sist hur många val eller åtgärder var och en gjort i sin vardag.

Grundstadgan och löftet (spejarscouter/explorerscouter/roverscouter/vuxna)

Titta på videon som handlar om grundstadgan och löftet. Diskutera om vilka tankar videon väckte. Vad kunde den egna åldersgruppen ideal betyda för var och en? (filmen är på finska, men har svensk textning)

 

Pussel: scoutlöftet steg för steg (explorerscouter/roverscouter)

Gör ett pussel av scoutlöftet där varje ord är en pusselbit. Välj mellan att göra varsitt spel åt scouterna eller ett gemensamt åt ett par eller en grupp. Det är bra om scoutlöftet är bekant då ni löser pusslet.

Första gången gör ni pusslet i lugn och ro och funderar hur scoutlöftet lyder. Då ni har behandlat och diskuterat om löftet kan ni ha en pusseltävling.

Extra reflektion: Var och en får välja ut enkla och svåra ord då ni gör pusslet. Då alla gjort sitt val, berättar var och en varför vissa saker känns svårare och andra lättare.

Scoutlöftet hos oss och andra (explorerscouter/roverscouter)

Bekanta er med hur det finländska scoutlöftet har utvecklats under årtionden. Ni kan också välja att bekanta er med formuleringarna i scoutlöften på andra språk i andra länder. Reflektera om hur löftena skiljer sig från varandra och vilka likheter de har med vårt scoutlöfte.

Exempel på löfte:

Det första löftet BP skrev:

“On my honour I promise that — 
1. I will do my duty to God and the Queen. 
2. I will do my best to help others, whatever it costs me. 
3. I know the scout law, and will obey it.” 

Tidigare hade Finlands Scouter bara ett scoutlöfte. Det löftet gav scouten då hen blev patrullscout efter sin vargungetid:
”Jag vill älska min Gud och min nästa, mitt land och mänskligheten, och förverkliga scoutidealen i mitt liv.”

Vargungelöftet:
Sudenpentulupaus: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, toteuttaa sudenpentujen lakia ja olla toisille avuksi joka päivä.” 

Partiolupaus vuoteen 2020 asti: 
”Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, 
omaa maatani ja maailmaa, 
toteuttaa <ikäkauden> ihanteita 
ja olla avuksi toisille.” 

Uusi partiolupaus: 
”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.” 

Kolla vilka likheter och olikheter ni hittar i de olika löftena. Reflektera över vad det nya löftet uppmuntrar oss till.

Mitt eget scoutlöfte (spejarscouter, explorerscouter, roverscouter)

Rita fyra bilder på dig själv i olika åldrar (som 7-, 11-, 15- och 18-åring). Du kanske behöver föreställa dig i vissa åldrar. Rita eller skriv ned saker och ord om dina tankar om just den åldersgruppen i anknytning till bilden. Vad upplevde du som viktigt och heligt i den åldern? Vad drömde du om och hurudana saker gjorde du? Då du ritat och skrivit klart presenterar du din bild åt de andra. Prata om vilka minnen eller tankar ni har om scoutlöftet. Vad tänkte du som vargunge, äventyrsscout eller spejarscout då du gav scoutlöftet? Vilka tankar tror du att du har då du ger löftet som explorer- eller roverscout?

Att lära ut scoutlöftet åt yngre (explorerscouter, roverscouter)

Fundera i din åldersgrupp om vilka sätt det finns att lära ut eller behandla scoutlöftet med yngre scouter. Var och en väljer sitt favoritsätt och använder det under ett möte där scoutlöftet behandlas i en vargungeflock eller ett äventyrsscoutlag.

Kårens traditioner och scoutlöftet (alla åldersgrupper)

Ta reda på när och under ett hurudant evenemang som scoutlöftet ges i den egna åldersgruppen. Ta reda på tid, plats, hur du ska klä dig, hur du förbereder dig eller övar, vad annat som händer under evenemanget, vem som är på plats och om du kan ta med dig din familj eller andra gäster.

Extra (explorerscouter, roverscouter):

Ta reda på vilka traditioner det finns i anknytning till löftesgivningen i grannkåren. Fundera vad du kunde lära dig av traditionerna eller vilka traditioner som kunde tas i bruk i kårens egna löftesgivning. Fundera på vilka bra och fungerande saker som finns i kårens traditioner. Diskutera om hur de här traditionerna hjälper scouterna att förstå innehållet och betydelsen i scoutlöftet, och på så sätt binda sig starkare till löftet.

 

Åldersgruppernas ideal (alla åldersgrupper)

Fundera på exempel på hur åldersgruppens ideal skulle kunna uppfyllas enligt scoutlöftet varje dag. För vargungar och äventyrsscouter innebär det här vardagliga exempel, medan spejarscouter kan fundera på hurudana utmaningar som kan uppstå då man strävar till att uppnå idealen varje dag. Explorer- och roverscouterna kan reflektera djupare hur lätt eller svårt det är att leva enligt idealen. Ställ upp mål i gruppen om hur ni vill genomföra idealen. Ni kan till exempel bestämma att ni i oktober fokuserar på att förverkliga ett visst ideal. Skriv upp konkreta steg för att uppnå ert mål.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors