Gruppledarutbildningen

Gruppledarutbildningen

Explorerscouter (15-17 år)
Gruppledarutbildningen är en helhet som tar minst ett halvt år. Under utbildningen lär sig explorerscouten leda en grupp.


  • Gruppledarutbildningen är en del av varje explorerscouts scoutstig.

  • Till gruppledarutbildningen hör också en minst ett halvt år lång ledarskapspraktik, då explorerscouten leder en grupp spejarscouter eller den egna explorerpatrullen, eller vid behov också någon yngre åldersgrupper tillsammans med en äldre ledare.

  • Explorerscouten ska ha tillgång till en äldre ledare som stöd under hela ledarskapspraktiken.

  • Ett veckoslut är inte tillräckligt för att genomföra aktiviteterna som hör till utbildningen, utan gruppledarutbildningen (och ledarskapspraktiken) tar mist ett halvt år att genomföra.

  • Ledarskapspraktiken kan också genomföras i par, så länge ansvaret fördelas jämnt

  • Explorerscouten får använda gruppledarkursmärket efter att aktiviteterna och ledarskapspraktiken är avklarade.

  • Gruppledarutbildningen är ett scoutevenemang och förverkligas enligt scoutmetoden.

Obligatoriska aktiviteter

Övriga Kontroller

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors